หน่วยงาน / องค์กร บริษัท แพนด้า ยูเอสเอ จำกัด
จำนวนที่รับสมัคร (อัตรา) รับครบแล้ว
ระดับเงินเดือน (บาท) ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
ลักษณะงาน - รับผิดชอบค่าจ้าง เวลาการทำงานของพนักงาน โอที ภาษีรายได้ ประกันสังคม คนพิการ ประสานงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยว ออกเอกสารรับรองสถานะภาพพนักงาน
- บริหารแรงงานต่างด้าว เอกสาร ประสานงานภายใน ภายนอก
- เสนอแนะ/วางแผนการสำหรับสวัสดิการและผลประโยชน์ของพนักงาน รวมถึงพัฒนาความสัมพันธ์ และนโยบายสำหรับพนักงานภายในองค์กร และ ว่าทุกคนเข้าใจและปฏิบัติไปในทางเดียวกัน
- จัดการในเรื่องของการรับสมัครพนักงาน การทำแบบทดสอบ จนถึงการสัมภาษณ์ ทำสัญญาจ้าง อบรม ส่งมอบพนักงานให้หน่วยงานที่ร้องขอ และสามารถให้คำปรึกษาหัวหน้างานในแต่ละแผนกในเรื่องของการคัดเลือกผู้สมัครได้ / สัมภาษณ์และวิเคราะห์สถานการณ์เมื่อมีพนักงานลาออก เพื่อนำข้อมูลมาแนะนำและพัฒนาองค์กรต่อไป
- จัดปฐมนิเทศ หรือการฝึกอบรมต่าง ๆ เพื่อเตรียมพร้อมพนักงานสำหรับการเริ่มทำงาน และการเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มทักษะการทำงานของพนักงานอยู่ตลอดเวลา
- เป็นผู้ติดต่อ-ประสานงานเรื่องของกฎหมายแรงงาน และคลี่คลายปัญหาต่าง ๆเกี่ยวกับพนักงานในองค์กร
- เก็บข้อมูลต่าง ๆเกี่ยวกับพนักงานในองค์กร เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคลและองค์กรโดยรวม
- สามารถแนะนำกิจกรรม หรือกลยุทธต่าง ๆที่จะสามารถจัดการองค์กรให้เป็นระบบยิ่งขึ้น และสามารถนำพาองค์กรไปสู่ภาพลักษณ์ที่ดี
- ดูแลและจัดการการบริหารงานทั่วไปภายในแผนกบุคคล
- รับงานตามมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติผู้สมัคร  1. วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ในการทำงาน และ ต้องการคนตั้งใจทำงาน,ไม่ลางานบ่อย
 3. ทำวันจันทร์-เสาร์
 4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ เช่น Microsoft Office (Excel, Word)
 5. มีวุฒิภาวะ มีวิธีรับมือและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี อดทน การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในองค์กร และร่วมงานกับชาวต่างชาติได้ดี
 6. มีความสามารถในการประสานงานได้ดี ,ฉลาด,ไวพริบดี มีความละเอียด รอบคอบ และรับผิดชอบต่องานในหน้าที่
 7. ขับขี่รถยนต์/มีใบขับขี่รถยนต์
จังหวัดที่ปฏิบัติงาน สุราษฎร์ธานี
สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม 1.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2.ประกันสังคม
3.ค่าตำแหน่ง
4.ค่าครองชีพ
5. ชุดยูนิฟอร์ม
6. โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ
7.วันหยุดนักขัตฤกษ์ 14 วัน/ปี
8. มือถือ
9. Notebook

ขออภัยค่ะ

ตำแหน่งงานดังกล่าว ยังไม่เปิดรับสมัครขณะนี้
โปรดเข้ามาตรวจสอบภายหลังอีกครั้ง
Link หางาน
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : sales@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) support@jobthaiweb.com (ฝ่ายบริการลูกค้า)
เพิ่มเพื่อน