หางาน Pm/cm

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

1. พนักงานควบคุมเครื่องจักร (Control Operator) โรงชิพไม้สับวัฒนาคร จ.สระแก้ว
• ปฏิบัติการควบคุมการผลิตในแผนก โดยการควบคุมตามข้อแนะนำในคู่มือการเดินเครื่องจักร • ควบคุมค่าต่าง ๆ ที่อ่านได้จาก trend และเปรียบเทียบกับ set point และมีการปรับแต่งค่าที่แสดงให้ใกล้เคียงหรืออยู่ใน se
- อายุ : ไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษา : ปวส. (รับเฉพาะวุฒิปวส.เท่านั้น)
- เงินเดือน : 14,000-18,000
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
สระแก้ว 4 วัน
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

2. ช่างเทคนิค (Technician), ช่างเชื่อม (Welding Technician)
- เชื่อมชิ้นงาน ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา - ร่วมวางแผนงานซ่อมบำรุงกับทีมงาน และพื้นที่ต่าง ๆ เวลาและคุณภาพงาน ให้เป็นไปตามแผน - ซ่อมบำรุงงานเชื่อม ให้เป็นไปตามแผน เมื่อพบอุปสรรค ให้แจ้งต่อผู
- อายุ : ไม่เกิน 25 ปี
- วุฒิการศึกษา : ปวส. (รับเฉพาะวุฒิปวส.เท่านั้น)
- เงินเดือน : 14,000-18,000
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
ปราจีนบุรี 4 วัน
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

3. พนักงานควบคุมเครื่องจักร (Control Operator) โรงชิพไม้สับชัยบาดาล จ.ลพบุรี
• ปฏิบัติการควบคุมการผลิตในแผนก โดยการควบคุมตามข้อแนะนำในคู่มือการเดินเครื่องจักร • ควบคุมค่าต่าง ๆ ที่อ่านได้จาก trend และเปรียบเทียบกับ set point และมีการปรับแต่งค่าที่แสดงให้ใกล้เคียงหรืออยู่ใน se
- อายุ : ไม่เกิน 25 ปี
- วุฒิการศึกษา : ปวส. (รับเฉพาะวุฒิปวส.เท่านั้น)
- เงินเดือน : 14,000-18,000
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
ลพบุรี 4 วัน
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

4. พนักงานควบคุมเครื่องจักร (Control Operator) โรงชิพไม้สับห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
• ปฏิบัติการควบคุมการผลิตในแผนก โดยการควบคุมตามข้อแนะนำในคู่มือการเดินเครื่องจักร • ควบคุมค่าต่าง ๆ ที่อ่านได้จาก trend และเปรียบเทียบกับ set point และมีการปรับแต่งค่าที่แสดงให้ใกล้เคียงหรืออยู่ใน se
- อายุ : ไม่เกิน 35 ปี
- อายุ : ไม่เกินฟวุฒิการศึกษา : ปวส. (รับเฉพาะวุฒิปวส.เท่านั้น) 35 ปี
- เงินเดือน : 14,000-18,000
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
นครราชสีมา 4 วัน
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

5. พนักงานควบคุมเครื่องจักร (Control Operator) จ.ปราจีนบุรี
• ปฏิบัติการควบคุมการผลิตในแผนก โดยการควบคุมตามข้อแนะนำในคู่มือการเดินเครื่องจักร • ควบคุมค่าต่าง ๆ ที่อ่านได้จาก trend และเปรียบเทียบกับ set point และมีการปรับแต่งค่าที่แสดงให้ใกล้เคียงหรืออยู่ใน se
- อายุ : ไม่เกิน 23 ปี
- วุฒิการศึกษา : ปวส. (รับเฉพาะวุฒิปวส.เท่านั้น)
- เงินเดือน : 14,000-18,000
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
ปราจีนบุรี 4 วัน
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

6. ช่างเทคนิค (Technician), ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า (Electrical Technician)
ซ่อมบำรุงเครื่องจักร และดูแลระบบงานติดตั้ง ที่เกี่ยวข้องตามสายงาน เช่น ระบบงานเครื่องกล ระบบงานไฟฟ้า ระบบงานเครื่องมือวัด เพื่อให้เครื่องจักรเดินได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
- อายุ : ไม่เกิน 23 ปี
- วุฒิการศึกษา : ปวส. (รับเฉพาะวุฒิปวส.เท่านั้น)
- เงินเดือน : 15,000-18,000
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
ฉะเชิงเทรา 4 วัน
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

7. ช่างเทคนิค (Technician), ช่างซ่อมบำรุงเครื่องกล (Mechanical Technician)
• ซ่อมบำรุงเครื่องจักร และดูแลระบบงานติดตั้ง ที่เกี่ยวข้องตามสายงาน เช่น ระบบงานเครื่องกล ระบบงานไฟฟ้า ระบบงานเครื่องมือวัด เพื่อให้เครื่องจักรเดินได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
- อายุ : ไม่เกิน 23 ปี
- วุฒิการศึกษา : ปวส. (รับเฉพาะวุฒิปวส.เท่านั้น)
- เงินเดือน : 14,000-18,000
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
ปราจีนบุรี 4 วัน
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

8. ช่างเทคนิค (Technician), ช่างบำรุงรักษาระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (Automation Technician)
ค่าปฏิบัติงานต่างจังหวัด ที่พักกึ่งสวัสดิการ เงินโบนัสรายเดือน ปรับค่าตอบแทนประจำปีและปรับค่าตอบแทนพิเศษ ประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท สมาร์ทโฟน+ซิมก
- อายุ : ไม่เกิน 23 ปี
- วุฒิการศึกษา : ปวส. (รับเฉพาะวุฒิปวส.เท่านั้น)
- เงินเดือน : 14,000-18,000
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
ปราจีนบุรี 4 วัน
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

9. พนักงานควบคุมเครื่องจักร (Control Operator) โรงชิพไม้สับบ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
• ปฏิบัติการควบคุมการผลิตในแผนก โดยการควบคุมตามข้อแนะนำในคู่มือการเดินเครื่องจักร • ควบคุมค่าต่าง ๆ ที่อ่านได้จาก trend และเปรียบเทียบกับ set point และมีการปรับแต่งค่าที่แสดงให้ใกล้เคียงหรืออยู่ใน se
- อายุ : ไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษา : ปวส. (รับเฉพาะวุฒิปวส.เท่านั้น)
- เงินเดือน : 14,000-18,000
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
บุรีรัมย์ 4 วัน
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : [email protected] (ฝ่ายขาย) [email protected] (ฝ่ายบริการลูกค้า)
appstore googleplay
เพิ่มเพื่อน Line Facebook Jobthaiweb.com
1.0452020168304