หางาน Electrical

บริษัท ณ.นคร เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด

21. วิศวกรไฟฟ้า ด่วน!!!ด่วนมาก !
คุมงานติดตั้งระบบไฟฟ้า - งานระบบไฟฟ้าคอนโทรล - งานระบบไฟฟ้ากำลัง
- สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
- อดทน ซื่อสัตย์ ขยัน
- เงินเดือน : 18,+++
บริษัท ณ.นคร เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด
กรุงเทพมหานคร บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง 2 วัน
บริษัท กรุงเทพออโตแมช จำกัด

22. ช่างเทคนิค
ซ่อมบำรุงและติดตั้ง เครื่องมือบำรุงรักษาเกี่ยวกับรถยนต์
- เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ปวช-ป.ตรี สาขาอิเล็คโทรนิค,ไฟฟ้า,ช่างยนต์,เครื่องกล,คอมพิวเตอร์
- เงินเดือน : 11,000 บาทขึ้นไป
บริษัท กรุงเทพออโตแมช จำกัด
กรุงเทพมหานคร ประเวศ (อ่อนนุช), สวนหลวง 2 วัน
บริษัท ธนทรัพย์ กรุ๊ป แมเนจเมนท์ จำกัด

23. Instrument site Engineer ด่วน!!!!!ด่วนมาก !
ควบคุมงานติดตั้งระบบไฟฟ้า จัดเตรียมกำลังคน เครื่องมือ อุปกรณ์ สำหรับงานติดตั้ง ตรวจสอบงานติดตั้งอุปกรณ์ ควบคุมการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า
- จบการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมการไฟฟ้า/วิศวกรรมเครื่องวัดคุม
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมขั้นต่ำระดับภาคี วิศวกร
- เงินเดือน : ตามตกลง
บริษัท ธนทรัพย์ กรุ๊ป แมเนจเมนท์ จำกัด
ชลบุรี 4 วัน
บริษัท ธนทรัพย์ กรุ๊ป แมเนจเมนท์ จำกัด

24. Electrical Supervisor ด่วน!!!!!!ด่วนมาก !
ตรวจสอบการติดตั้งชิ้นงาน,อุปกรณ์ ควบคุมการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า ควบคุมและดำเนินงานโครงสร้างให้เป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้า ทำ Shop Drawing ส่งให้ลูกค้าอนุมัติ และจ่ายงานให้ผู้ใต้บัฃคับบัญชาทำงานได้ดี
- มัธยมศึกษาตอนต้นชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป
- ประสบการณ์ด้านงานด้านงานติดตั้งระบบไฟฟ้า 2 ปีขึ้นไป
- เงินเดือน : ตามตกลง
บริษัท ธนทรัพย์ กรุ๊ป แมเนจเมนท์ จำกัด
ชลบุรี 4 วัน
บริษัท ธนทรัพย์ กรุ๊ป แมเนจเมนท์ จำกัด

25. Electrical Engineer ด่วน!!!!ด่วนมาก !
กำหนดเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการ กำหนดงบประมาณ ระยะเวลาทำงาน ให้เป็นไปตามที่โครงสร้างกำหนด วิเคราะห์โครงการในเรื่อองรายได้ กำไร การเรียกเก็บเงิน
- จบการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมการไฟฟ้า/วิศวกรรมเครื่องวัดคุม
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมขั้นต่ำระดับภาคีวิศวกร
- เงินเดือน : ตามตกลง
บริษัท ธนทรัพย์ กรุ๊ป แมเนจเมนท์ จำกัด
ชลบุรี 4 วัน
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

26. พนักงานควบคุมเครื่องจักร (Control Operator) โรงชิพไม้สับวัฒนาคร จ.สระแก้ว
• ปฏิบัติการควบคุมการผลิตในแผนก โดยการควบคุมตามข้อแนะนำในคู่มือการเดินเครื่องจักร • ควบคุมค่าต่าง ๆ ที่อ่านได้จาก trend และเปรียบเทียบกับ set point และมีการปรับแต่งค่าที่แสดงให้ใกล้เคียงหรืออยู่ใน se
- อายุ : ไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษา : ปวส. (รับเฉพาะวุฒิปวส.เท่านั้น)
- เงินเดือน : 14,000-18,000
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
สระแก้ว 4 วัน
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

27. ช่างเทคนิค (Technician), ช่างเชื่อม (Welding Technician)
- เชื่อมชิ้นงาน ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา - ร่วมวางแผนงานซ่อมบำรุงกับทีมงาน และพื้นที่ต่าง ๆ เวลาและคุณภาพงาน ให้เป็นไปตามแผน - ซ่อมบำรุงงานเชื่อม ให้เป็นไปตามแผน เมื่อพบอุปสรรค ให้แจ้งต่อผู
- อายุ : ไม่เกิน 25 ปี
- วุฒิการศึกษา : ปวส. (รับเฉพาะวุฒิปวส.เท่านั้น)
- เงินเดือน : 14,000-18,000
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
ปราจีนบุรี 4 วัน
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

28. พนักงานควบคุมเครื่องจักร (Control Operator) โรงชิพไม้สับชัยบาดาล จ.ลพบุรี
• ปฏิบัติการควบคุมการผลิตในแผนก โดยการควบคุมตามข้อแนะนำในคู่มือการเดินเครื่องจักร • ควบคุมค่าต่าง ๆ ที่อ่านได้จาก trend และเปรียบเทียบกับ set point และมีการปรับแต่งค่าที่แสดงให้ใกล้เคียงหรืออยู่ใน se
- อายุ : ไม่เกิน 25 ปี
- วุฒิการศึกษา : ปวส. (รับเฉพาะวุฒิปวส.เท่านั้น)
- เงินเดือน : 14,000-18,000
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
ลพบุรี 4 วัน
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

29. พนักงานควบคุมเครื่องจักร (Control Operator) โรงชิพไม้สับห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
• ปฏิบัติการควบคุมการผลิตในแผนก โดยการควบคุมตามข้อแนะนำในคู่มือการเดินเครื่องจักร • ควบคุมค่าต่าง ๆ ที่อ่านได้จาก trend และเปรียบเทียบกับ set point และมีการปรับแต่งค่าที่แสดงให้ใกล้เคียงหรืออยู่ใน se
- อายุ : ไม่เกิน 35 ปี
- อายุ : ไม่เกินฟวุฒิการศึกษา : ปวส. (รับเฉพาะวุฒิปวส.เท่านั้น) 35 ปี
- เงินเดือน : 14,000-18,000
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
นครราชสีมา 4 วัน
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

30. พนักงานควบคุมเครื่องจักร (Control Operator) จ.ปราจีนบุรี
• ปฏิบัติการควบคุมการผลิตในแผนก โดยการควบคุมตามข้อแนะนำในคู่มือการเดินเครื่องจักร • ควบคุมค่าต่าง ๆ ที่อ่านได้จาก trend และเปรียบเทียบกับ set point และมีการปรับแต่งค่าที่แสดงให้ใกล้เคียงหรืออยู่ใน se
- อายุ : ไม่เกิน 23 ปี
- วุฒิการศึกษา : ปวส. (รับเฉพาะวุฒิปวส.เท่านั้น)
- เงินเดือน : 14,000-18,000
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
ปราจีนบุรี 4 วัน
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : [email protected] (ฝ่ายขาย) [email protected] (ฝ่ายบริการลูกค้า)
appstore googleplay
เพิ่มเพื่อน Line Facebook Jobthaiweb.com
0.18719983100891