หางาน ใน กรุงเทพมหานคร,ดอนเมือง,หลักสี่

บริษัท ยู อินโฟ จำกัด

1. พนักงานรับ-ส่งเอกสาร (ประจำเมืองทองธานี)
1. รับ-ส่งเอกสาร ตามที่ได้รับมอบหมาย 2. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- ชาย / หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
- จบการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป
- เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
บริษัท ยู อินโฟ จำกัด
กรุงเทพมหานคร ดอนเมือง,หลักสี่ 9 ชั่วโมง
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด

2. พนักงานขับรถผู้บริหาร ปฏิบัติงานที่ การท่าอากาศยานดอนเมือง
-นายจะมาทำงานตอนเช้า เวลาประมาณ 7.00 น.รับหน้าสำนักงานท่าอากาศยานดอนเมือง พอรับนายแล้วไห้ถือกระเป่านายขึ้นไปส่งที่ห้องนาย แล้วดูน้ำมันรถ เติมไห้เต็มและทำคาวมสะอาดรถไห้พร้อมใช้งาน รอนายจะใชัรถประมาณ
- เพศชาย สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์
- วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
- เงินเดือน : 12,430+2,000 (ค่าตำแหน่ง)
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร ดอนเมือง,หลักสี่ 11 ชั่วโมง
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด

3. พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง ปฏิบัติงานที่การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่
-ขับรถยนต์รับ-ส่งหนังสือทั่วไป -ขับรถนต์รับ-ส่งเจ้าหน้าที่ในการเดินทางไปติดต่อประสานงาน ประชุมราชการกับหน่วยงานต่างๆ สัมนา ประชุมเชิงปฎิบัติการ และปฎิบัติภารกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
- เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
- เงินเดือน : 12,000 บาท
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร ดอนเมือง,หลักสี่ 11 ชั่วโมง
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด

4. พนักงานช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยว (สายตรวจ) ปฏิบัติงานที่กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว (ดอนเมือง)
- ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวในการปฏิบัติงานด้านสายตรวจ - ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ และอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว - ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว ในการปฏิบัติงานตามการกิจที่
- เพศชายหรือเพศหญิง
- อายุ 22 ปีขึ้นไป
- เงินเดือน : 11,000
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร ดอนเมือง,หลักสี่ 11 ชั่วโมง
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด

5. ล่ามแปลภาษาอังกฤษ ปฏิบัติงานที่กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว (สนามบินดอนเมือง)
-ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว ในการปฏิบัติงานด้านสายตรวจและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง -ปฏิบัติหน้าที่เป็นล่ามแปล แปลเอกสารภาษาต่างประเทศให้กับนักท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว และหน่วยงานที่เก
- เพศชายหรือเพศหญิง
- อายุ 18 ปีขึ้นไป
- เงินเดือน : 12,000
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร ดอนเมือง,หลักสี่ 11 ชั่วโมง
บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวชั่น จำกัด

6. เจ้าหน้าที่แผนกบัญชี
ทำใบเสนอราคา ติดตามใบสั่งซื้อ ติดต่อประสานงานกับลูกค้าทางทางโทรศัพท์และ e-mail และทำรายงานสรุปใบเสนอราคาที่ยังไม่ได้ออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี โดยใช้โปรแกรม QPRP
- วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- เพศหญิง
- เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวชั่น จำกัด
กรุงเทพมหานคร ดอนเมือง,หลักสี่ 14 ชั่วโมง
บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวชั่น จำกัด

7. เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ ***มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี (ถ้าเป็นภาษาจีนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
- ประสานงานกับ Supplier และหน่วยงานทั้งภายใน/ภายนอกบริษัท/และต่างแระเทศ - เปิด PR/PO ติดตามกำหนดส่งมอบสินค้า/ เรียกเข้าสินค้าได้ตามระยะเวลาที่กำหนด - จัดทำข้อมูล Supplier และ ราคา Price list data ให
- ปริญญาตรี สาขาบริหารจัดการ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
- เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวชั่น จำกัด
กรุงเทพมหานคร ดอนเมือง,หลักสี่ 14 ชั่วโมง
บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวชั่น จำกัด

8. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
จัดเครื่องมือแพทย์ ตรวจเช็คเครื่องมืออิเล็กทรอนิค ตรวจเช็คและสรุปรายงานสินค้าจากโปรแกรม QPRP
- เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
- วุฒิ ปริญญาตรี
- เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวชั่น จำกัด
กรุงเทพมหานคร ดอนเมือง,หลักสี่ 14 ชั่วโมง
บริษัท ไทย เทคโนโลยี แอนด์ เดเวลลอปเมนท์ จำกัด

9. พนักงานขับตู้-รถมินิบัส (รับส่งพนักงาน)
ขับรถรับ-ส่งพนักงาน หน่วยงานราชกาล (โซนแจ้งวัฒนะ)
- 1.เพศชาย อายุระหว่าง 25 - 50 ปี วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
- 2.มีใบขับขี่รถยนต์ ประเภท ท 2,3,4
- เงินเดือน : 15,000
บริษัท ไทย เทคโนโลยี แอนด์ เดเวลลอปเมนท์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร ดอนเมือง,หลักสี่ 1 วัน
บริษัท สตาร์ลิ้งค์ (ประเทศไทย) จำกัด

10. ช่างอาคาร (ประจำฮีโน่ หลักสี่)
-ควมคุมระบบและอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ติดตั้งสำหรับใช้งานในอาคาร -ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในอาคารตามแผนการทำงาน -จัดทำรายงานและบันทึกการตรวจสอบ หรือบำรุงรักษา ระบบ อุปกรณ์ตามที่ได้รับ
- เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
- วุฒิ ปวช.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้ากำลังหรือสาขาช่างอื่นๆ
- เงินเดือน : ตามตกลง
บริษัท สตาร์ลิ้งค์ (ประเทศไทย) จำกัด
กรุงเทพมหานคร ดอนเมือง,หลักสี่ 1 วัน
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : [email protected] (ฝ่ายขาย) [email protected] (ฝ่ายบริการลูกค้า)
appstore googleplay
เพิ่มเพื่อน Line Facebook Jobthaiweb.com
0.062401056289673