10,000 ฿
21. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 22 ปี )
พนักงานผู้ช่วยวิชาชีพ na ดฝหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ,เด็ก รร.จุฬารัตน์ ( GPA 3.00 )
สนใจ: ผู้ช่วยพยาบาล NA ผู้ช่วยพยาบาล NA แพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย/สุขภาพความงาม/เสริมสวย/สปา/ฟิตเนส/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
07-04-2567
( 13:57:47 )
20,000 ฿
22. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 32 ปี )
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ( GPA 3.07 )
สนใจ: ผู้แทน Sale Engineer adminแพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย/วิศวกรขาย/Sale Engineer/
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
จังหวัด ขอนแก่น
07-04-2567
( 11:28:51 )
20,000 ฿
23. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 24 ปี )
พท.บ. การแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยรังสิต ( GPA 3.19 )
สนใจ: แพทย์แผนไทย แพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย/Admin / Social Network /Facebook / Line/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด ปทุมธานี
07-04-2567
( 04:50:47 )
18,000 ฿
24. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 22 ปี )
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ( GPA 3.00 )
สนใจ: นักวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยแพทย์ วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/ฟิสิกส์/สิ่งแวดล้อม/ธรณี/แพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด ชุมพร
06-04-2567
( 20:02:20 )
11,000 ฿
25. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 23 ปี )
วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ( GPA 2.92 )
สนใจ: ธุรการ นักวิชาการ Call centerกฎหมาย/เร่งรัด-ติดตามหนี้/แพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด มหาสารคาม
06-04-2567
( 13:31:23 )
16,000 ฿
26. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 27 ปี )
สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ( GPA 2.84 )
สนใจ: ผู้ช่วยเภสัช นักวิชาการ สาธารณสุข แคชเชียร์แพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย/งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์/
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
06-04-2567
( 11:39:25 )
12,000 ฿
27. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 24 ปี )
ม.ปลาย ผู้ช่วยพยาบาล มหาวิทยาลัยปทุมธานี ( GPA 2.97 )
สนใจ: ผู้ช่วยพยาบาล แพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย/แพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
05-04-2567
( 21:47:01 )
18,000 ฿
28. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 23 ปี )
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ( GPA 3.51 )
สนใจ: ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ธุรการแพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย/สุขภาพความงาม/เสริมสวย/สปา/ฟิตเนส/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด สมุทรปราการ
05-04-2567
( 21:22:16 )
18,000 ฿
29. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 23 ปี )
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ( GPA 3.31 )
สนใจ: ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ธุรการแพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย/สุขภาพความงาม/เสริมสวย/สปา/ฟิตเนส/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด สมุทรปราการ
05-04-2567
( 19:04:33 )
12,000 ฿
30. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 24 ปี )
สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ( GPA 2.95 )
สนใจ: เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้ช่วยแพทย์ แพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย//
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด เพชรบุรี
05-04-2567
( 13:55:18 )
13,000 ฿
31. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 32 ปี )
ม.6 - รร.วัดหัวกระบือ ( GPA 2.00 )
สนใจ: ผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาลOPD แพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย/สุขภาพความงาม/เสริมสวย/สปา/ฟิตเนส/
ประสบการณ์ทำงาน: 4 ปี
จังหวัด กาญจนบุรี
05-04-2567
( 12:30:30 )
15,000 ฿
32. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 35 ปี )
ป ตรี การตลาด เซาส์อีส ( GPA 2.75 )
สนใจ: ผู้ช่วยรังสีแพทย์ แอดมินชั่น การเงินแพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย/ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
จังหวัด สมุทรปราการ
04-04-2567
( 14:32:14 )
18,000 ฿
33. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 23 ปี )
ปริญญตรี สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ( GPA 3.19 )
สนใจ: นักวิชาการสาธารณสุข แพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย//
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด อุบลราชธานี
03-04-2567
( 22:57:27 )
15,000 ฿
34. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 23 ปี )
ปริญญาตรี แพทย์แผนไทยบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา ( GPA 3.06 )
สนใจ: ธุรการ แพทย์แผนไทย แพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย/ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด จันทบุรี
03-04-2567
( 20:47:45 )
14,000 ฿
35. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 22 ปี )
ปริญตรี สาธารณสุขศาสตรบัณทิต มหาวิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรต ( GPA 3.00 )
สนใจ: แพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย/แพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด บึงกาฬ
03-04-2567
( 15:53:42 )
10,000 ฿
36. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 19 ปี )
ผู้ช่วยพยาบาลNa การดูแลเด็กและผู้สูงอายุ โรงเรียนบริบาลชุมชนเชียงราย ( GPA 3.70 )
สนใจ: ผู้ช่วยพยาบาลNa ผู้ช่วยพยาบาลNa ผู้ช่วยแพทย์แพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย/สุขภาพความงาม/เสริมสวย/สปา/ฟิตเนส/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด พะเยา
03-04-2567
( 15:42:14 )
15,000 ฿
37. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 23 ปี )
ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม ( GPA 2.91 )
สนใจ: พยาบาล พยาบาล แพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย/แพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด หนองคาย
03-04-2567
( 11:14:22 )
15,000 ฿
38. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 26 ปี )
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ( GPA 2.29 )
สนใจ: นักวิชาสาธารณสุข แพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย//
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
จังหวัด บุรีรัมย์
02-04-2567
( 20:10:29 )
13,000 ฿
39. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 29 ปี )
ม.6 ศิลป์ภาษา โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ( GPA 2.74 )
สนใจ: ผู้ช่วยพยาบาล บาริสต้า พนักงานงานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ/แพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย/
ประสบการณ์ทำงาน: 7 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
02-04-2567
( 18:38:38 )
12,000 ฿
40. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 30 ปี )
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์ ม.ราชภัฎเลย ( GPA 2.70 )
สนใจ: พนักงาน แพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย/โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ/
ประสบการณ์ทำงาน: 2 ปี
จังหวัด
02-04-2567
( 16:39:00 )
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : [email protected] (ฝ่ายขาย) [email protected] (ฝ่ายบริการลูกค้า)
เพิ่มเพื่อน
0.046800136566162