บริษัท สมาร์ทแลนด์ แอสเสท จำกัด
http://www.jobthaiweb.com/jobdetail.php?JOBID=00210845
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ขาย ประจำโครงการบ้านThe Extenso3บางปลา ต.บางพลี ด่วนมาก!!!!
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :   ปิดรับสมัครแล้ว
จำนวน :   1 อัตรา
ระดับเงินเดือน :   ตามตกลง
ลักษณะการทำงาน :   1. หาลูกค้ารายใหม่
2. จัดทำข้อมูลลูกค้า
4. เจรจาต่อรองเงื่อนไขการขาย , จัดทำรายงานการขาย
5. ให้ข้อมูลรายละเอียดกับลูกค้าเกี่ยวกับตัวสินค้า และพาลูกค้าเยี่ยมชมโครงการ
6. จัดทำ , ตรวจสอบสัญญา และเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการขาย
7. ติดตามการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า
8. ประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :   1. มีประสบการณ์ในการขายอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 1-2 ปีขึ้นไป
    2. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ยินดีรับฟังปัญหา /ข้อติชม ทั้งกับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาตนเองและบริษัทฯ มีความขยันหมั่นเพียร , มีความรับผิดชอบ
    3. มีความซื่อสัตย์, อดทนสูง , เสียสละ
    4. บุคลิกภาพดี , มีใจรักในงานบริการ
    5. มีทักษะการสื่อสารที่ชัดเจน มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และสามารถโน้มน้าวจิตใจได้เป็นอย่างดี
    6. มีความริเริ่มสร้างสรรค์ พัฒนาและเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
    7. สามารถควบคุมอารมณ์ภายใต้ภาวะความกดดันสูงได้เป็นอย่างดี
    8. สามารถวางแผนการตลาด ระบบการเก็บหนี้ ความรู้เรื่องกระบวนการผลิตสินค้า
    9. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้ดี และ Internet รับส่ง E-mail ได้ดี
     
จังหวัดที่ปฏิบัติงาน :   สมุทรปราการ
สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม :   1. สวัสดิการเงินกู้ฉุกเฉิน
2. สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพนักงานและครอบครัวเสียชีวิต
3. สวัสดิการเบี้ยเลี้ยง-ค่าเดินทาง
4. สวัสดิการเงินช่วยเหลือพนักงานสมรส
5. สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร
6. สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีอุปสมบท
7. สวัสดิการเครื่องแบบพนักงาน
8. สวัสดิการวันคล้ายวันเกิดพนักงาน
9. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
10. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
11. วันหยุดตามประเพณี
12. สัมมนา / งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
13. ค่าComission +Incentive
14. ประกันภัยกลุ่ม
15. สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย (ร่วมกับธอส.)
วิธีรับสมัครเพิ่มเติม     @hnw5072n
  Smartland-Asset-288756147814116/
 โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [02-102-4085/088-585-0405]
 สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง
ติดต่อ - สอบถาม :   บริษัท สมาร์ทแลนด์ แอสเสท จำกัด 33/33 ซอย ลาดพร้าว23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 02-102-4085/088-585-0405 , แฟกซ์ : 02-102-4086 http://www.smartlandgroup.com;