บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด
http://www.jobthaiweb.com/jobdetail.php?JOBID=00261688
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกคลังสินค้าสำเร็จรูป (ปฏิบัติงานที่บริษัท APM Agro จำกัด ต.เบิกไพร อ.จอมบึง)
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :   16 สิงหาคม 2022
จำนวน :   1 อัตรา
ระดับเงินเดือน :   ตามโครงสร้างบริษัทฯ
ลักษณะการทำงาน :   มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผน ควบคุมการรับเข้า จัดเก็บ เคลื่อนย้าย และจ่ายออกสินค้าสำเร็จรูป ตลอดจนการขึ้นสินค้าให้กับลูกค้า เพื่อสนับสนุนการทำงานของส่วนงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติผู้สมัคร :   1. อายุ 25-35 ปี
    2. ไม่จำกัดเพศ
    3. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา (ถ้าจบทางด้านโลจิสติกส์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
    4. มีประสบการณ์ด้านการบริหารคลังสินค้าในระดับหัวหน้างานขึ้นไปอย่างน้อย 3 ปี
    5. มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน, การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ดี และมีใจรักในงานบริการ
    6. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel ได้ระดับดี
     
จังหวัดที่ปฏิบัติงาน :   ราชบุรี
สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม :   - บ้านพัก สำหรับพนักงานบ้านไกล, ค่าน้ำ-ไฟฟรี (ตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด)
- ชุดฟอร์มพนักงาน
- โบนัสประจำทุกปี
- สวัสดิการอื่นๆ ตามกฏหมายกำหนด
ติดต่อ - สอบถาม :   บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด เลขที่ 125 หมู่ 8 ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140 โทรศัพท์ : 032-229783 หรือ 081-3087274 (ฝ่ายบุคคล) , แฟกซ์ : - www.spmgroup-thailand.com;