<< หางาน กับ Jobthaiweb.com กว่า 60000 อัตรา

เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้

ปิดรับสมัครแล้ว
จำนวนที่รับสมัคร (อัตรา) 1
ระดับเงินเดือน (บาท) ตามประสบการณ์และข้อตกลง
ลักษณะงาน 1. ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงิน
2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณ และการอนุมัติ ตรวจสอบความถูกต้องกับกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
3. จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภงด.1 / ภงด.3 / ภงด.53)
คุณสมบัติผู้สมัคร  1. เพศชายและเพศหญิง
 2. อายุ : 25-30 ปีขึ้นไป
 3. วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบัญชี (โดยตรง)
 4. มีประสบการณ์ด้านบัญชี อย่างน้อย 3-5 ปี (มีประสบการณ์งานบัญชีรับเหมาก่อสร้าง บัญชีจ่าย และบัญชีเจ้าหนี้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 5. มีความรู้ทางด้านหลักการบัญชีและภาษีอากรเป็นอย่างดี
 6. ใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้ เช่น Microsoft Office, Express (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 7. มีความละเอียด รอบคอบ กระตือรือร้น ซื่อสัตย์ สุจริต แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ขอนแก่น