<< หางาน กับ Jobthaiweb.com กว่า 60000 อัตรา

ด่วน โรงไฟฟ้า CTCI ประเทศไต้หวัน รับช่างหลายอัตรา หลายตำแหน่ง

ปิดรับสมัครแล้ว
จำนวนที่รับสมัคร (อัตรา) ทุกตำแหน่ง
ระดับเงินเดือน (บาท) ขั้นต่ำ 26,400 NT ตามตำแหน่งงาน
ลักษณะงาน โรงไฟฟ้า CTCI ประเทศไต้หวัน
โครงการ SHIN TA เขตเกาสง
โครงการ เขตไทจง รับช่างหลายตำแหน่ง จำนวนมาก

*ตำแหน่งที่รับสมัคร
-ช่างตัดแก็ซ 5 คน เงินเดือน 26,400 NT
-ช่างเชื่อม 6G 9 คน " 43,500 NT
-ช่างประกอบท่อ 27คน " 30,000 NT
-กรรมกร 50 คน " 26,400 NT
-ช่างนั่งร้าน 15 คน " 26,400 NT
-หัวหน้า Instrument 5คน " 36,300 NT
-ช่างInstrument 20คน " 30,800 NT
-ผู้ช่วยช่างInstrument 20คน " 26,500 NT

เงินเดือน ยังไม่รวมโอที
ทำงาน 5 วันจันทร์ฺ - ศุกร์ ตามกฎหมาย
มีประกันสังคม ประกันสุขภาพ
เดินทางถูกต้องตามกฎหมาย ผ่านกรมแรงงาน

-ตำแหน่่่งช่างเชื่อม, ช่างประกอบท่อ, และInstrument ต้องมีใบผ่านงาน และทดสอบก่อนเดินทาง
-ตำแหน่ง ช่างตัดแก็ซ,ช่างนั่งร้าน,กรรมกร ไม่ต้องสอบ บรรจุได้เลย
คุณสมบัติผู้สมัคร  1. รับชายอายุ 20-50 ปี
 2. ไม่จำกัดส่วนสูง
 3. ช่างเชื่อม 6g ,ช่างประกอบท่อ, ช่างInstrument ต้องส่งใบผ่านงานก่อน
 4. สุขภาพร่างกายแข็งแรง
จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ต่างประเทศ