<< หางาน กับ Jobthaiweb.com กว่า 60000 อัตรา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีเจ้าหนี้ (Accounting Payable)

ปิดรับสมัครแล้ว
จำนวนที่รับสมัคร (อัตรา) 5
ระดับเงินเดือน (บาท) 20,000 - 30,000 (ตามความสามารถและประสบการณ์)
ลักษณะงาน 1. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารตั้งหนี้ พร้อมกับบันทึกรายการบัญชีที่เกิดขึ้นตามรายการค้าของบริษัทฯในส่วนของบัญชีซื้อ เจ้าหนี้ และการจ่ายชำระเจ้าหนี้ รวมทั้งรายการปรับปรุง (ถ้ามี)
2. เคลียร์เงินทดลองจ่าย พร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสาร
3. ออกหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย พร้อมกับจัดทำใบแนบ ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53
4. จัดเก็บเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น ใบสำคัญจ่าย ใบตั้งหนี้
5. บันทึกและแจกแจงค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องตามแต่ละประเภทของ Project
คุณสมบัติผู้สมัคร  1. เพศ : หญิง
 2. อายุ : 30 ปีขึ้นไป
 3. วุฒิการศึกษา : ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี เท่านั้น
 4. มีประสบการณ์ในการจัดทำรายงาน ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 และนำส่งรายงานให้กรมสรรพากร
 5. มีความรู้ด้านกฏหมายบัญชีและภาษีอากร และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 6. สามารถใช้งานโปรแกรมบัญชี Express ได้ จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 7. มีความละเอียดรอบคอบและมีความรับผิดชอบสูง
 8. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและทำงานภายใต้ความกดดันได้
 9. มีความขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อหน้าที่
จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ขอนแก่น