กรมการข้าว

ที่อยู่ : บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

กรมการข้าว รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน   ( 12 มีนาคม - 26 มีนาคม 2561 )

ประกาศรับสมัคร
9 มีนาคม 2561
รายละเอียด
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :