กรมส่งเสริมการเกษตร

ที่อยู่ : 2143/1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งบุคลากร นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักสถิติ นักวิชาการการเงินและบัญชี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร    ( บัดนี้ - 25 มิถุนายน

ประกาศรับสมัคร
13 มิถุนายน 2561
รายละเอียด
รมส่งเสริมการเกษตร
2143/1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : บุคลากร นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักสถิติ นักวิชาการการเงินและบัญชี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
อัตราเงินเดือน : 13800ตามเอกสาร19500 บาท
ประเภท : รายละเอียดตามประกาศแนบ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 9 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : รายละเอียดตามประกาศแนบ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : รายละเอียดตามประกาศแนบ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามประกาศแนบ
วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
รายละเอียดตามประกาศแนบ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามประกาศแนบ

ตามเอกสาร ทักษะ
รายละเอียดตามประกาศแนบ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามประกาศแนบ

ตามเอกสาร สมรรถนะ
รายละเอียดตามประกาศแนบ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามประกาศแนบ
เกณฑ์การประเมิน : รายละเอียดตามประกาศแนบ
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :