มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ที่อยู่ : 70 ม.4 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์สังคมศึกษา โรงเรียนสาธิตฯ    ( 18 มิถุนายน - 22 มิถุนายน 2561 )

ประกาศรับสมัคร
14 มิถุนายน 2561
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่ง : อาจารย์สังคมศึกษา โรงเรียนสาธิตฯ
อัตราเงินเดือน : 26,250 บาท
ประเภท : วิชาการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาโท ด้านการสอนสังคมศึกษา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : อาจารย์ประจำ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : วิชาความรู้ความสามารถในสาขาวิชาเอก 100 คะแนน
วิชาความรู้เกี่ยวภาษาอังกฤษ (กรณีไม่มีผลการสอบภาษาอังกฤษ) 50 คะแนน
วิชาความรู้เกี่ยวกับระเบียบ 50 คะแนน
สอบสัมภาษณ์ 50 คะแนน
สอบทดลองสอน 50 คะแนน
รวม 300 คะแนน

ทักษะ/สมรรถนะ : มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถอุทิศเวลานอกราชการได้เมื่อมีกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัย
มีบุคลิกภาพและความประพฤติเรียบร้อยเหมาะสมกับความเป็นครู

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :