กรมการปกครอง

ที่อยู่ : กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 12000

กรมการปกครอง รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ   ( 22 ตุลาคม - 29 ตุลาคม 2561 )

ประกาศรับสมัคร
12 ตุลาคม 2561
รายละเอียด
กรมการปกครอง จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ตามเอกสาร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามเอกสาร
วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :