กองบัญชาการกองทัพไทย

ที่อยู่ : 127 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสื่ กรุงเทพฯ 10210

กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริการ   ( บัดนี้ - 15 พฤศจิกายน 2561 )

ประกาศรับสมัคร
31 ตุลาคม 2561
รายละเอียด
กองบัญชาการกองทัพไทย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
อัตราเงินเดือน : ตามแนบ บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ตามเอกสาร ปวช.
ตามเอกสาร ปวส.
ตามเอกสาร ม.6
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : รายละเอียดตามแนบ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามแนบ
วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ

เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :