สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี   ( บัดนี้ - 16 พฤศจิกายน 2561 )

ประกาศรับสมัคร
2 พฤศจิกายน 2561
รายละเอียด
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เอกสารต้นฉบับ : พนักงานกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มการแข่งขันของประเทศ
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ตามเอกสารต้นฉบับ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามเอกสารต้นฉบับ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ตามเอกสารต้นฉบับ
ทักษะ/สมรรถนะ : ตามเอกสารต้นฉบับ
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :