คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) (บัดนี้ - 11 มกราคม 2562)

ประกาศรับสมัคร
9 มกราคม 2562
รายละเอียด
ด้วย คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย

ตําแหน่ง (หมวดเงินรายได้) เจ ้าหน ้าที่บริการการศึกษา ระดับ P7 อัตราเลขที่ 05113 จํานวน 1 อัตรา

อัตรา เงินเดือน 16,500 บาท

วุฒิปริญญาตรี (หากมีประสบการณ์อาจได้รับการพิจารณามากกว่าที่กําหนด)

เพื่อปฏิบัติงานที่งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้สมัครผ่านทาง www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/jobannounce?type=2
และสอบถามรายละเอียดได้ที่งานบริหารกลางและทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02 218 5049

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 11 มกราคม 2562 ในวันและเวลาทําการ (08.00-17.00 น.)
รายละเอียดเพิ่มเติม
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :