สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) (บัดนี้ - 12 มกราคม 2562)

ประกาศรับสมัคร
9 มกราคม 2562
รายละเอียด
ด้วย สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย

ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา

อัตรา เงินเดือน 22,190 - 24,490 บาท (หากมีประสบการณ์อาจได้รับการพิจารณามากกว่าที่กําหนด)

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ


ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 12 มกราคม 2562 ในวันและเวลาทําการ (08.00-17.00 น.)
รายละเอียดเพิ่มเติม
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :