คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์ (ผู้ช่วยทันตแพทย์) (บัดนี้ - 14 มกราคม 2562)

ประกาศรับสมัคร
9 มกราคม 2562
รายละเอียด
ด้วย คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย

ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์ (ผู้ช่วยทันตแพทย์) P8 จำนวน 1 อัตรา ประจำคลินิกบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน

อัตรา เงินเดือน 10,190 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์


รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 14 มกราคม 2562 ในวันและเวลาทําการ (08.00-17.00 น.)
รายละเอียดเพิ่มเติม
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :