มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่อยู่ : เลขที่ 999 มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสายสี่ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (งานกายภาพเเละสิ่งเเวดล้อม)   ( บัดนี้ - 4 กุมภาพันธ์ 2562 )

ประกาศรับสมัคร
14 มกราคม 2562
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะขยายการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป (งานกายภาพเเละสิ่งเเวดล้อม)
อัตราเงินเดือน : 8,690 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ประถมศึกษาตอนปลาย ตามเอกสาร มัธยมศึกษาตอนปลาย
รายละเอียดวุฒิ : 1. คุณวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลาย – ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

2. เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร (โปรดแนบเอกสารผ่านการเกณฑ์ทหาร)

3. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถปฏิบัติงานเป็นทีมได้ มีความละเอียดรอบคอบ มีจิตบริการ และสามารถอดทนต่อภาวะกดดันในการทำงานได้ดี

4. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ดูแลความเรียบร้อย สับเปลี่ยนต้นไม้ประดับที่บริเวณ ชั้น 1 ถึง 4 และบริเวณสวนหย่อม ชั้น ๘ ของอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

2. ช่วยจัดสถานที่ในกรณีที่มีงานพิธีต่างๆ ของคณะฯ

3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : สอบสัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : อัตราเงินเดือน 8,690 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

ตามเอกสาร การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม)

ตามเอกสาร รักษาพยาบาลทางทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (10,000 บาท)

ตามเอกสาร ตรวจสุขภาพประจำปี

ตามเอกสาร ฯลฯ
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :