กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ที่อยู่ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   ( 23 มกราคม - 17 กุมภาพันธ์ 2562 )

ประกาศรับสมัคร
21 มกราคม 2562
รายละเอียด
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : รายละเอียดปรากฎตามเอกสารต้นฉบับ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดปรากฎตามเอกสารต้นฉบับ
วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารต้นฉบับ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดปรากฎตามเอกสารต้นฉบับ

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :