สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ที่อยู่ : 328 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ   ( 28 มกราคม - 23 กุมภาพันธ์ 2562 )

ประกาศรับสมัคร
22 มกราคม 2562
รายละเอียด
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 17,500ตามเอกสาร19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : 1.ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา และ
2.เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ.

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามเอกสารต้นฉบับฯ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ตามเอกสารต้นฉบับฯ
ทักษะ/สมรรถนะ : ตามเอกสารต้นฉบับฯ
เงื่อนไข : ไม่รับโอน

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :