มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ที่อยู่ : เลขที่ 27 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งอาจารย์ (ประจำหลักสูตรวิศวกรรมพลังงาน)   ( บัดนี้ - 1 กุมภาพันธ์ 2562 )

ประกาศรับสมัคร
23 มกราคม 2562
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง : อาจารย์ (ประจำหลักสูตรวิศวกรรมพลังงาน)
อัตราเงินเดือน : 21,050 - 27,600 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรี สำเร็จการศึกษาทางด้านสาขาวิศวกรรมบัณฑิต และ ปริญญาโทหรือปริญญาเอก
สาขาวิศวกรรมพลังงาน
สาขาวิศวกรรมการจัดการพลังงาน
สาขาวิศวกรรมพลังงานทดแทน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : สอน และ วิจัย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ตามเอกสาร
ทักษะ/สมรรถนะ : ตามเอกสาร
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :