สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ที่อยู่ : 328 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ)   ( 7 กุมภาพันธ์ - 21 กุมภาพันธ์ 2562 )

ประกาศรับสมัคร
31 มกราคม 2562
รายละเอียด
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ)
อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับคุณวุฒิปริญญาโทสาขาวิชาภาษา วรรณคดี ทางภาษาอังกฤษ ตามที่ ก.พ. กำหนด

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามเอกสารต้นฉบับฯ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ตามเอกสารต้นฉบับฯ
ทักษะ/สมรรถนะ : ตามเอกสารต้นฉบับฯ
เงื่อนไข : ไม่รับโอน

เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :