กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ จ้างบุคลากร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล   ( บัดนี้ - 21 มีนาคม 2562 )

ประกาศรับสมัคร
7 มีนาคม 2562
รายละเอียด
กระทรวงการต่างประเทศ ประสงค์จ้างบุคลากร

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

อัตราเงินเดือน : 18500 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดวุฒิ :
วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านประชาสัมพันธ์ในระดับดี
มีความรู้ความสามารถในการติดต่อประสานงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีความคิดสร้างสรรค์
หากมีประสบการณ์การประชาสัมพันธ์หรือกรประสานงานกับหน่วยงานด้านสื่อมวลชนของไทยหรือต่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :