มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ครั้งที่ 1/2562

ประกาศรับสมัคร
7 มีนาคม 2562
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ครั้งที่ 1/2562

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :