กรมป่าไม้

ที่อยู่ : ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

กรมป่าไม้ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์   ( 15 มีนาคม - 22 มีนาคม 2562 )

ประกาศรับสมัคร
8 มีนาคม 2562
รายละเอียด
กรมป่าไม้ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : พนักงานพิทักษ์
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 10 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : มีความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์ในงานที่ปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า 5 ปี ต้องมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง หรือหน่วยงาน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นไปตามประกาศ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : เป็นไปตามประกาศ
วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
เป็นไปตามประกาศ

เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :