สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ)   ( บัดนี้ - 4 เมษายน 2562 )

ประกาศรับสมัคร
13 มีนาคม 2562
รายละเอียด

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เอกสารต้นฉบับ : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ)
อัตราเงินเดือน : 17,500 ตามเอกสาร 19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาภาษา วรรณคดี ทางภาษาอังกฤษ ตามที่ ก.พ. กำหนด (ไม่ต้องผ่านภาค ก.)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามเอกสารต้นฉบับฯ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ตามเอกสารต้นฉบับฯ
ทักษะ/สมรรถนะ : ตามเอกสารต้นฉบับฯ
เงื่อนไข : ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :