สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ที่อยู่ : ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์,นายช่างโยธา,เจ้าพนักงานธุรการ,โรงพยาบาลพยายมราช,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี   ( 15 พฤษภาคม - 22 พฤษภาคม 2

ประกาศรับสมัคร
8 พฤษภาคม 2562
รายละเอียด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสงค์จะรับสมัครบุคคบเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์การแพทย์,นายช่างโยธา,เจ้าพนักงานธุรการ,โรงพยาบาลพยายมราช,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
อัตราเงินเดือน : ตามเอกสาร บาท
ประเภท : บริการ,เทคนิค,บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวท,ปวส,ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ตามเอกสาร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามเอกสาร
วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :