ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ.

ที่อยู่ : ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งภาค ก. ปี 2562 เพิ่มเติม   ( 16 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2562 )

ประกาศรับสมัคร
10 พฤษภาคม 2562
รายละเอียด
ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

ตำแหน่ง : ภาค ก. ปี 2562 เพิ่มเติม
อัตราเงินเดือน : ตามเอกสาร บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : ตามเอกสาร ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
ปวท.
ปวส.
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2562 เพิ่มเติม (กรณีผู้สมัครที่ได้ลงทะเบียนสมัครสอบ แต่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบได้) ดังนี้

1. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2562 เพิ่มเติม เพื่อสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เฉพาะระดับ ป.ตรี และ ป.โท เท่านั้น) รับสมัครวันที่ 16 พ.ค. 62 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
2. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2562 เพิ่มเติม (ระดับ ปวช. ปวส./อนุปริญญา ป.ตรี และ ป.โท) รับสมัครวันที่ 21 พ.ค. ตามเอกสาร 10 มิ.ย. 62

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://job2.ocsc.go.th
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : โปรดทราบ!
1. การลงทะเบียนสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2562 เพิ่มเติมในครั้งนี้ เฉพาะกรณีผู้ที่ลงทะเบียนสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 14 มี.ค. ตามเอกสาร 3 เม.ย. 62 แต่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบได้เท่านั้น
2. ผู้ที่ลงทะเบียนสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 14 มี.ค. ตามเอกสาร 3 เม.ย. 62 แต่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบได้เฉพาะระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท ต้องเลือกลงทะเบียนช่องทางใดช่องทางหนึ่ง เท่านั้น

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. วิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย
2. วิชาภาษาอังกฤษ
ทักษะ/สมรรถนะ : ตามเอกสารตามเอกสารตามเอกสาร
เงื่อนไข : ต้องเป็นผู้สมัครที่ได้ลงทะเบียนสมัครสอบ แต่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบได้ เมื่อวันที่ 14 มี.ค. ตามเอกสาร 3 เม.ย. 62

เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :