กรมการแพทย์

ที่อยู่ : ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

กรมการแพทย์ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย   ( บัดนี้ - 20 กุมภาพันธ์ 2563 )

ประกาศรับสมัคร
14 กุมภาพันธ์ 2563
รายละเอียด
กรมการแพทย์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่ง : นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย
อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : www.hrm.dms.moph.go.th/2012/

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : www.hrm.dms.moph.go.th/2012/
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : www.hrm.dms.moph.go.th/2012/
ทักษะ/สมรรถนะ : www.hrm.dms.moph.go.th/2012/
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :