สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู) ( 13 - 17 กรกฎาคม 2563 )

ประกาศรับสมัคร
30 มิถุนายน 2563
รายละเอียด
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร

อัตราเงินเดือน : 18000 บาท

ประเภท : บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :