สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ด้านบริหารงานทั่วไป) ( 9 - 15 กรกฎาคม 2563 )

ประกาศรับสมัคร
30 มิถุนายน 2563
รายละเอียด
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป(ด้านบริหารงานทั่วไป) วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ

อัตราเงินเดือน : 18000 บาท

ประเภท : บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันพุธที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :