สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ด้านบริหารงานทั่วไป) ( 8 - 14 กรกฎาคม 2563 )

ประกาศรับสมัคร
30 มิถุนายน 2563
รายละเอียด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป(ด้านบริหารงานทั่วไป) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

อัตราเงินเดือน : 18000 บาท

ประเภท : บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :