มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ที่อยู่ : 179 หมู่ 3 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง 92150


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศรับสมัคร
21 พฤษภาคม 2553
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง มีความประสงค์จะรับสมัคร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รับสมัคร 19 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2553
เว็บไซต์
http://trang.rmutsv.ac.th
http://61.19.242.125/webocsc/images/Job/634097907985661250.pdf

นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

0.35880088806152