สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร

ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร (อาคารเก่า) ชั้น 2 ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000


สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร รับ 859 อัตรา (บัดนี้ - 11 มิถุนายน 2553)

ประกาศรับสมัคร
2 มิถุนายน 2553
รายละเอียด
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ขยายเวลารับสมัครพนักงานแจงนับ และเจ้าหน้าที่วิชาการโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553

คุณสมบัติที่เปิดรับสมัคร

1. พนักงานแจงนับ จำนวน 766 อัตรา

- อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

2. เจ้าหน้าที่วิชาการ จำนวน 93 อัตรา

- อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

สนใจรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2553 สนใจสมัครได้ที่ กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองอ้อมน้อย โทร. 0-2420-4011-18 ต่อ 408

หลักฐานที่ใช้สมัคร ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พาสปอร์ต ใบต่างด้าว ใบแสดงตน รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว 3 รูป
เว็บไซต์
http://smsakhon.nso.go.th


นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร

0.46800088882446