มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ที่อยู่ : 1 ถนนราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับ อาจารย์ ( 21 - 25 มิถุนายน 2553 )

ประกาศรับสมัคร
14 มิถุนายน 2553
รายละเอียด
ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง อาจารย์

สมัครที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วันที่รับสมัคร 21 - 25 มิถุนายน 2553
เว็บไซต์
http://www.rmutsv.ac.th
http://www.rmutsv.ac.th/datapdf/06/2010-06-10_17-31-15_userkk.pdf

นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

0.23399996757507