โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่อยู่ : โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ เลขที่ 169 หมู่ 13 ตำบลดอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์


โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล รับ ลูกจ้างชั่วคราว (บัดนี้ - 31 มกราคม 2554)

ประกาศรับสมัคร
28 มกราคม 2554
รายละเอียด
โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษาและเทคโนโลยีทางการศึกษา
เจ้าหน้าที่ฝ่ายพยาบาลและดูแลนักเรียน


สมัครด้วยตนเองที่ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มกราคม 2554 วันเวลาราชการ
เว็บไซต์
http://special.obec.go.th/news/24.1.54_Kalasin.pdf


นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์

0.53040099143982