โรงพยาบาลห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่อยู่ : โรงพยาบาลห้วยเม็ก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์


ร.พ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ รับ นักวิชาการสาธารณสุข (บัดนี้ - 18 เมษายน 2554)

ประกาศรับสมัคร
5 เมษายน 2554
รายละเอียด
โรงพยาบาลห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

นักวิชาการสาธารณสุข

ปริญญาตรี ทางสาธารณสุขศาสตร์ หรือพยาบาลศาสตร์

สมัครที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลห้วยเม็ก
ปิดรับสมัคร 18 เม.ย. 2554 วันเวลาราชการ
เว็บไซต์
http://kalasin.moph.go.th/hmh/docs/29/health.pdf


นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ โรงพยาบาลห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

0.49920010566711