อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอยางตลาด รับ เจ้าหน้าที่ธุรการ (บัดนี้ - 5 กรกฏาคม 2554)

ประกาศรับสมัคร
28 มิถุนายน 2554
รายละเอียด
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ

ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
อัตราเงินเดือน 7,370 บาท

เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ (ทุกสาขาวิชาและวิฒการศึกษา ตั้งแต่ระดับ ปวช.ขึ้นไป

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 30 กันยายน 2555 ปฏิบัติหน้าที่ ณ ที่ทำการปกครองอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ได้ที่ที่ทำการปกครองอำเภอยางตลาด ที่ว่าการอำเภอยางตลาด (ชั้น 2) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2554 ในวัน และเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

0.54600095748901