มหาวิทยาลัยนครพนม

ที่อยู่ : 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000


มหาวิทยาลัยนครพนม รับอาจารย์,เจ้าหน้าที่งานวิจัย,แม่บ้าน (บัดนี้ - 8 ธันวาคม 2554)

ประกาศรับสมัคร
6 ธันวาคม 2554
รายละเอียด
ประกาศรับสมัครงานราชการ มหาวิทยาลัยนครพนม

1. อาจารย์ สาขาวิชาก่อสร้าง

2. เจ้าหน้าที่งานวิจัย

3. แม่บ้าน


เปิดรับสมัครงานราชการ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ถึง วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2554
เว็บไซต์
http://www.npu.ac.th/main.php


นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ มหาวิทยาลัยนครพนม

0.28080105781555