สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

ที่อยู่ : สสจ.กาฬสินธุ์ ถ.บายพาส-ทุ่งมน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ รับนักวิชาการเงินและบัญชี, นักเทคนิคการแพทย์, นักกายภาพบำบัด, นักการแพทย์แผนไทย

ประกาศรับสมัคร
16 กรกฏาคม 2555
รายละเอียด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ

นักวิชาการเงินและบัญชี

นักเทคนิคการแพทย์

นักกายภาพบำบัด

นักการแพทย์แผนไทย

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

0.5928008556366