กรมสารบรรณทหารเรือ กองทัพเรือ

ที่อยู่ : ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600


กรมสารบรรณทหารเรือ รับพนักงานบริการ พนักงานเรียงพิมพ์ (บัดนี้ - 10 สิงหาคม 2555)

ประกาศรับสมัคร
6 สิงหาคม 2555
รายละเอียด
กรมกำลังพลทหารเรือ พระราชวังเดิม ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริการ แผนกธุรการ กรมสารบรรณทหารเรือ
อัตราเงินเดือน : 8,300 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ม.3 หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
๑. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.๓ หรือเทียบเท่า
๒. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี
๓. เพศหญิง/สัญชาติไทย
๔. มีความรู้ภาษาไทย – อังกฤษ สามารถใช้ราชการได้ดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
๑. ทำความสะอาดทั่วไป (ห้องผู้บังคับบัญชา ห้องน้ำหญิง และ ทางเดินอาคาร ฯลฯ)
๒. บริการทั่วไป (จัดอาหาร – เครื่องดื่ม ฯลฯ)
๓. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานโรงพิมพ์ (พนักงานเรียงพิมพ์) แผนกเรียงพิมพ์ กองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ
อัตราเงินเดือน : 8,300 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ม.3 หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
๑. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.๓ หรือเทียบเท่า
๒. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี
๓. เพศชาย/เพศหญิง/สัญชาติไทย
๔. สามารถใช้เครื่อง Mac และ Pc
๕. ใช้โปรแกรม Illustrator Photoshop Indesign Pagemaker Microsoft Office
๖. มีความรู้ภาษาไทย – อังกฤษ สามารถใช้ราชการได้ดี
๗. มีประสบการณ์หรือมีผลงานมานำเสนอ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
๑. การออกแบบงานพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การเรียงอักษรพิมพ์ การเรียงแบบฟอร์มต่างๆ การเรียงงานเบ็ดเตล็ดทุกชนิด การเรียงหน้า การพิสูจน์อักษร และตรวจแก้ก่อนการพิมพ์
๒. ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ


เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2555
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ กรมสารบรรณทหารเรือ กองทัพเรือ

0.59280109405518