มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ที่อยู่ : 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ( 2 - 16 ธันวาคม 2556 )

ประกาศรับสมัคร
28 พฤศจิกายน 2556
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 15960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2556
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

0.37440085411072