สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ สำนักบริหารบุคคลสำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเทสสหการปฏิบัติการ   ( บัดนี้ - 10 กรกฎาคม 2558 )

ประกาศรับสมัคร
23 มิถุนายน 2558
รายละเอียด
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ สำนักบริหารบุคคล รับสมัครข้าราชการ โดยวิธีสอบแข่งขัน

ชื่อตำแหน่ง : นักวิเทสสหการปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : การจัดการ บริหารรัฐกิจ/รปศ. เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ และ ภาษา วรรณคดี


เปิดรับสมัคร : บัดนี้ ถึง วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ สำนักบริหารบุคคล

0.65520119667053