กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ที่อยู่ : 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปรามศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100


กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน   ( ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2559 )

ประกาศรับสมัคร
3 พฤษภาคม 2559
รายละเอียด
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500 - 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
ทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

0.35879993438721