มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ที่อยู่ : 62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000


มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์   ( ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ - 28 มิถุนายน 2560 )

ประกาศรับสมัคร
26 มกราคม 2560
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

ตำแหน่ง : อาจารย์

จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : ดังรายละเอียดแนบ

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ถึง วันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

0.37440085411072