มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ที่อยู่ : 62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000


มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   (ตั้งแต่วันที่ 6 - 24 กุมภาพันธ์ 2560 )

ประกาศรับสมัคร
26 มกราคม 2560
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเขารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 17120 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ดังรายละเอียดแนบ

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

0.3744010925293