มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ที่อยู่ : 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   ( บัดนี้ - 9 มีนาคม 2560 )

ประกาศรับสมัคร
17 กุมภาพันธ์ 2560
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

0.32760000228882