กรมอนามัย

ที่อยู่ : ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000


กรมอนามัย รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านส่งเสริมสุขภาพ), นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม)ฯ ( ตั้งแต่วันที่ 22 - 28 มิถุนายน 2560 )

ประกาศรับสมัคร
16 มิถุนายน 2560
รายละเอียด
กรมอนามัย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านส่งเสริมสุขภาพ), นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม), นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (จุลชีววิทยา), นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เคมี), นักโภชนาการ, นักวิชาการพัสดุ
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 10 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง วันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ กรมอนามัย

0.323401927948